Kalendarium

17-20 augusti:

Kammarmusikfestival i samarbete med KVAH i Allhelgonakyrkan på

Södermalm. Reducerade biljetter för Vänföreningens medlemmar.